Εφαρμοσμένη Οπτική
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2014 23:15
Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η 2η πρόοδος του μαθήματος στις αντίστοιχες ώρες των τμημάτων Α και Β (11:00-13:00 και 13:00-15:00) στην αίθουσα 4. Οι φοιτητές να έχουν μαζί τους αριθμομηχανή (κατά προτίμηση επιστημονική), χαρτιά μιλλιμετρέ και χάρακα. Κατά τη διάρκεια της εξαίτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών για οποιοδήποτε λόγο.

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η τελική εξέταση για όσους δεν προσήλθαν ή απέτυχαν στις προοόδους του εξαμήνου ή όσους επιθυμούν να επανεξεταστούν. Ηεξέταση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 4, 13:00-15:00. Οι φοιτητές να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε αριθμομηχανή (κατά προτίμηση επιστημονική), χαρτιά μιλλιμετρέ και χάρακα. Κατά τη διάρκεια της εξαίτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών για οποιοδήποτε λόγο. Η ύλη σε αυτή την εξέταση θα είναι όλη η διδαχθήσα στη διάρκεια του εξαμήνου (απλοί λεπτοί φακοί, σύστημα απλών φακών, πόλωση φωτός και συμβολή – περίθλαση φωτός).

 

Κ.Σ. Ανδρικόπουλος