Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Συγγράμματα
Δευτέρα, 02 Δεκέμβριος 2013 12:39

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές στα Πληροφοριακά Συστήματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και του Πληροφοριακού Συστήματος Ταυτοποίησης Φοιτητών της ΕΔΕΤ.

 

      Από σήμερα μπορείτε να αιτηθείτε τόσο για την ακαδημαϊκή ταυτότητα  όσο και να επιλέξετε τα συγγράμματα.

 

      Επισυνάπτονται οδηγίες οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην υπηρεσία https://e-students.teipat.gr και σας είναι διαθέσιμες, αμέσως με την εισαγωγή σας στην υπηρεσία https://e-students.teipat.gr, για τη διαδικασία πιστοποίησης.

 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ