Εισαγωγή στην Πληροφορική (Θεωρία)
Δευτέρα, 04 Νοέμβριος 2013 16:19
Το μάθημα της τετάρτης 6 Νοεμβρίου 2013

αναβάλλεται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα

σε συνεδρίαση της Επιτροπής ΕρευνώνΚ. Κουτσογιάννης