Παράταση Αιτήσεων για Σίτιση
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2013 17:04
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

ΑΠΟ 16-10-2013 ΕΩΣ 22-10-2013

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

            Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών στο Αίγιο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός 3 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης μπορούν να τα καταθέτουν σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του τμήματος  ημέρες και ώρες λειτουργίας της

ΤΡΙΤΗ κ ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:00

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΜΠΤΗ 24/10/2013!!!

 

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

            Ο φάκελος θα περιλαμβάνει  

1)      την αίτηση (την οποία θα εκτυπώνουν)  

2)      όλα τα δικαιολογητικά (πρόσφατα) που πρέπει να την συνοδεύουν , τα οποία πρέπει να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τις επιλογές που έχει κάνει στην ηλεκτρονική αίτηση και στην αντίστοιχη σειρά.

 

            Ο κλειστός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνεται από το τμήμα και θα διαβιβάζεται άμεσα στο Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνα για έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή.

                       

            Παρακαλούνται οι φοιτητές  να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Γραμματείας του τμήματος Σπουδαστικής μέριμνας πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αλλά και όσο αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν.

 

          Φάκελος ο οποίος δεν θα κατατεθεί στο τμήμα σπουδαστικής μέριμνας μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται από το γραφείο σίτισης ή φάκελος με ελλιπή δικαιολογητικά ή με δικαιολογητικά  που δεν αντιστοιχούν στις επιλογές της ηλεκτρονικής αίτησης θα απορρίπτεται και ο αιτών σπουδαστής δεν θα καθίσταται δικαιούχος κάρτας σίτισης.

 

            Το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας μετά την πραγματοποίηση έλεγχο των φακέλων για πληρότητα και αντιστοιχία με το περιεχόμενο της αίτησης θα αναρτήσει τον πίνακα δικαιούχων σπουδαστών.

           

            Για περαιτέρω πληροφορίες κ διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας  2610369013

                                                                                                Γραμματεία Τμήματος