Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Μαθημάτων
Δευτέρα, 07 Οκτώβριος 2013 16:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων-ανανεώσεις εγγραφών (θεωρία+εργαστήριο)

Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014

θα πραγματοποιηθούν στον διαδικτυακό τόπο:

https://e-students.teipat.gr

 

από  10-10-2013 έως και 20/10/2013

 

                     Οδηγίες υποβολής δήλωσης

 

           Με την επιτυχή είσοδό του  ο  σπουδαστής στην υπηρεσία:

                            https://e-students.teipat.gr

 και την σωστή εισαγωγή των κωδικών εμφανίζονται σε πίνακα τα μαθήματα που μπορεί να δηλώσει.

  Η δήλωση μαθημάτων είναι ατομική και περιλαμβάνει το σύνολο των μαθημάτων που επιτρέπεται να δηλώσει ο σπουδαστής λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των περιορισμών που προκύπτουν από το κανονισμό σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών, και την σπουδαστική κατάσταση που βρίσκεται ο σπουδαστής. 

  Κατά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης από τον σπουδαστή, το σύστημα κάνει διάφορους ελέγχους για την ορθότητα της δήλωσης.

  Εάν το σύστημα δεν κάνει δεκτή τη δήλωση μαθημάτων, εμφανίζει επεξηγηματικό μήνυμα για τους λόγους τους οποίους δεν γίνεται δεκτή. Εάν παρόλα αυτά ο σπουδαστής θεωρεί ότι η δήλωση πρέπει να υποβληθεί με τη σύνθεση μαθημάτων που έχει επιλέξει προσέρχεται στη γραμματεία του τμήματος για περαιτέρω πληροφορίες.

  Εάν σπουδαστής διαπιστώσει ότι η ατομική δήλωση δεν περιέχει μάθημα που θεωρεί ότι έπρεπε να εμφανίζεται προσέρχεται στη γραμματεία προκειμένου να γίνει ο αναγκαίος έλεγχος.

  Σε περίπτωση μη επιτυχούς υποβολής ή παρουσίασης οιουδήποτε άλλου  προβλήματος, ο σπουδαστής θα προσέρχεται στη γραμματεία του τμήματος.

Πλαίσιο κειμένου: ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Μόνο όταν θα σας εμφανίζει στην οθόνη: «Η δήλωση σας υποβλήθηκε με επιτυχία» σημαίνει ότι έχει γίνει η δήλωση των μαθημάτων σας.
Για την απόδειξη υποβολής της δήλωσης θα πρέπει να την εκτυπώσετε.
Εάν δεν διαθέτετε εκτυπωτή, θα πρέπει να σημειώσετε τον μοναδικό «Αριθμό καταχώρησης δήλωσης» που θα σας εμφανίζει στην οθόνη. Αν δεν σας εμφανίσει τα παραπάνω, σημαίνει ότι δεν έχει υποβληθεί η δήλωση μαθημάτων  σας, με συνέπεια να μην μπορείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις  του τρέχοντος εξαμήνου.

  Ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα της εκτύπωσης της δήλωσης μαθημάτων που υπέβαλλε ηλεκτρονικά. Η επιτυχής υποβολή της δήλωσης μαθημάτων θα αποδεικνύεται με αποδεικτικό κατάθεσης της δήλωσης, το οποίο θα περιέχει μοναδικά χαρακτηριστικά στοιχεία της υποβληθείσας δήλωσης όπως η ημερομηνία υποβολής, ο αριθμός καταχώρησης στο σύστημα και το ηλεκτρονικό αποτύπωμα αυτής.

  Οι σπουδαστές θα μπορούν να υποβάλλουν την δήλωση μαθημάτων μέσω διαδικτύου από οποιοδήποτε υπολογιστή που έχει πρόσβαση στον Internet είτε βρίσκεται εντός Ιδρύματος είτε όχι.

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΧΕΤΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 17/10/2013 (ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ)

 

  • ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

  • ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους!!!

 

 

             ΠΡΟΣΟΧΗ

Σημειώνεται ότι ο φοιτητής, σύμφωνα με το Ν. 4009/06-09-2011 (ΦΕΚ 195 Α), άρθρ.33, παρ.2, «Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή».

                                                  ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ