Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση
Δευτέρα, 07 Οκτώβριος 2013 15:58

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22/10/2013

ΩΡΑ 11:00πμ

 

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ

 

·      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η   Α Σ Κ Η Σ Η

·      Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

                                ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Κ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

·      ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

·      ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ