ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2013 17:25

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση στις 30/9/2013 θα πρέπει να προσέλθουν την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12:00μμ στο Αίγιο, προκειμένου να καταθέσουν στον επόπτη καθηγητή τους για έλεγχο, την αίτηση για επικύρωση πρακτικής  μαζί με τα εξής έγγραφα :

 

·        Το Τετράδιο Πρακτικής Άσκησης

·        Την Τεχνική Έκθεση έντυπη μορφή και σε CD

·        Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επόπτη

·        Βεβαίωση υλοποίησης πρακτικής άσκησης

·        Έντυπο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από το φοιτητή

                        Κατόπιν του ελέγχου από τον επόπτη καθηγητή εντός της         ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί στις 2:00μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παραρτήματος η παρουσίαση της τεχνικής έκθεσης της πρακτικής άσκησης.

Ο Προϊστάμενος του τμήματος