Παθολογίες Οφθαλών
Σάββατο, 28 Σεπτέμβριος 2013 08:39

ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΕΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ  (ΘΕΩΡΙΑ) Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΩΡΑ 15:15Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ


Δρ. ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ