ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2013 15:16

Εγγραφές εργαστηρίων


από Δευτέρα 23/9/2013


ημέρες κ ώρες βάσει ωρολογίου


προγράμματος


(εκτός από περιπτώσεις που υπάρχει 


διαφορετική ανακοίνωση από καθηγητή)

 

 Εναρξη μαθημάτων από


Δευτέρα 30/9/2013