ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2013 18:44

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη πρακτικής άσκησης θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ημέρες κ ώρες εξυπηρέτησης των ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος  (Ψαρών 6 – 25 100 Αίγιο)

από 30/9/2013 έως 10/10/2013 (σφραγίδα Courier ή ΕΛΤΑ)

φάκελο με τα εξής πρωτότυπα (υπογεγραμμένα)  έγγραφα :

o   Αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης

§  *(Στην αίτηση συμπληρώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)

o   Βεβαίωση φορέα απασχόλησης αποδοχής πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (υπογεγραμμένη)

o   Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη του ΕΠΕΔΒΜ «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πάτρας (εφόσον επιθυμεί τη χρηματοδότηση της ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ και με την προυπόθεση να υπάρξει παράταση της  χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ )

 

Ο Κανονισμός και τα έντυπα στην ιστοσελίδα του τμήματος

http://dasta.teipat.gr/pa/about/docs/shc/ovs καθώς επίσης και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα στο τηλέφωνο 2610369092

 

Η έναρξη πρακτικής άσκησης (εκτός σοβαρού απροόπτου, εφόσον ανταποκριθούν όλοι οι φοιτητές έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους και κατόπιν ελέγχου από το τμήμα κ την επιτροπή πρακτικής) θα οριστεί για την 1η Νοεμβρίου 2013

 

 

 

Εκ της Γραμματείας