Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψήφιων Συνεργατών 2013-14
Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2013 23:37

13 Σεπτεμβρίου 2013

 

Σας επισυνάπτουμε

 

τους αλφαβητικούς πίνακες και τους πίνακες αξιολόγησης

 των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών

 

όπως αναρτήθηκαν στους πινακες ανακοινώσεων του τμήματος

 

σήμερα στις 13 - 9 - 2013

 

του Τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας για το Ακαδ. Έτος 2013-14.


 

Ο πρόεδρος του τμήματος

 

Δρ Κουτσογιάννης Κων/νος

Επ. καθηγητής