Αλλαγή τίτλου Πτυχιακών Εργασιών
Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2013 11:55
Σας ενημερώνουμε για την αλλαγή τίτλου στις προδιαγραφές σύνταξης των 
πτυχιακών εργασιών και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το εκπαιδευτικό 
προσωπικό και τους σπουδαστές των Τμημάτων σας.
Οι προδιαγραφές βρίσκονται στη παρακάτω διεύθυνση:
http://www.lib.teipat.gr/Files/DiplSpec.pdf
 
Παρακαλώ να αποσταλεί στις γραμματείες του Ιδρύματος (π. Πάτρας & Παραρτημάτων)