Υπογραφές συμβάσεων Συνεργατών
Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2013 21:14

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

 

  Για την υπογραφή των Συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαικού έτους 2012-2013 οι Επιστημονικοί –Εργαστηριακοί Συνεργάτες (κατά τον χρόνο που προσκαλούνται για την υπογραφή της Σύμβασης) θα πρέπει να γνωρίζουν τον προσωπικό τους αρ. μητρώου ασφαλισμένου  Ι.Κ.Α.(ΑΜΑ), εφόσον  δεν έχουν  ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο. Όσοι προσλαμβάνονται για πρώτη φορά ή όσοι δεν έχουν προσκομίσει στο Τμήμα Προσωπικού τα κάτωθι δικαιολογητικά  παρακαλούνται να προσκομίσουν:

α)Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και

β)Απολυτήριο στρατού ή πιστοποιητικό απαλλαγής από το στρατό ή οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,(οι άρρενες Συνεργάτες).

 Για τα Τμήματα Οπτικής και Οπτομετρίας καθώς και Φυσικοθεραπείας, οι υπογραφές Συμβάσεων θα πραγματοποιούνται από 12-6-2013 έως και 14-06-2013 και ώρες από 9.00΄-12.00΄. Για τα υπόλοιπα Τμήματα θα ακολουθήσουν επόμενες ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες υπογραφής των Συμβάσεων.    

 

 

                                                                                                          Από το Τμήμα Προσωπικού