ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΣ
Τετάρτη, 05 Ιούνιος 2013 11:32

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, έχουν εγκριθεί από τον επόπτη*, και έχουν καταθέσει τον φάκελο στο Τμήμα για επικύρωση, να προσέλθουν στο Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας (Τ.Ε.Ι. Πατρών - Παράρτημα Αιγίου)

την Τετάρτη 26/6/2013 και ώρα 13:00 μμ

όπου θα πραγματοποιήσουν την παρουσίαση των Τεχνικών Εκθέσεων Πρακτικής τους.

Η παρουσία των φοιτητών είναι υποχρεωτική !!!

 

 

 

 

 

 

* Για λόγους διευκόλυνσης δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά υπόψη του επόπτη καθηγητή ταχυδρομικώς αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι είναι υποχρέωση του καθηγητή η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Αποτελεί υποχρέωση του φοιτητή να επικοινωνήσει με τον επόπτη καθηγητή του προκειμένου να έχει τη σύμφωνη γνώμη του πριν την τελική κατάθεση του φακέλου για επικύρωση πρακτικής στο τμήμα -από τον ίδιο είτε από τον καθηγητή για λογαριασμό του στα πλαίσια της μεταξύ τους καλής συνεργασίας-.

 

 

Εκ της Γραμματείας του τμήματος