Προσοχή
Τετάρτη, 15 Μάιος 2013 17:27

Οι φοιτητές θα πρέπει πρωτίστως να ανατρέχουν στον Οδηγό Σπουδών του τμήματος αλλά κ στις ειδικες πληροφορίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελιδα σχετικά με τη διαδικασία πρακτικής κ πτυχιακής.

 

Οσο αφορά την πρακτική άσκηση κ την πτυχιακή εργασία θα πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον καθηγητή τους και να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του πριν την τελική κατάθεση για επικύρωση πρακτικής αλλά κ την παρουσίαση της πτυχιακής στο τμήμα.

 

Τα e-mail των καθηγητών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του τμήματος.