Πτυχιακές εργασίες και πρακτική άσκηση
Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2013 18:00
Οι φοιτητές θα πρέπει πρωτίστως να ανατρέχουν στον Οδηγό Σπουδών του τμήματος αλλά κ στις ειδικες πληροφορίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελιδα σχετικά με τη διαδικασία πρακτικής κ πτυχιακής.

Οσο αφορά την πρακτική άσκηση κ την πτυχιακή εργασία θα πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον καθηγητή τους και να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του πριν την τελική κατάθεση για επικύρωση πρακτικής αλλά κ την παρουσίαση της πτυχιακής στο τμήμα.

Τα e-mail των καθηγητών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Οι φοιτητές που τους έχουν ανατεθεί πτυχιακές εργασίες το Δεκέμβριο του 2012 θα πρέπει έως τις 10 Ιουνίου 2013 να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος για παρουσίαση τους σε διαφορετική περίπτωση θα ακυρώνονται και θα πρέπει να αιτηθούν άλλο θέμα. (εξαιρούνται λόγοι παρατεταμένης νοσηλείας)

Για την ανάθεση των νέων πτυχιακών θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση προσεχώς στην ιστοσελίδα.