Υπενθύμιση: Προθεσμίες δηλώσεων και διανομών εαρινού εξαμήνου 2012 - 2013
Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2013 17:58
Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας υπενθυμίζουμε ότι ως ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο έχει οριστεί η Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, ενώ η διανομή συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί  την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 (http://eudoxus.gr/Files/Enarksi_Earinou_2013.pdf).

Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων συγγραμμάτων, θα ισχύσει η προγενέστερη.

Επισημαίνουμε ότι μετά το πέρας της περιόδου δηλώσεων, καμία καταχώριση ή τροποποίηση δήλωσης συγγραμμάτων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί.

Παρακαλείσθε να φροντίσετε για την ενημέρωση των  φοιτητών σας σχετικά με τις ανωτέρω προθεσμίες.