πτυχιακές εαρινού εξ. 2012-13 (16-4-2013)
Τρίτη, 16 Απρίλιος 2013 16:15

Οι φοιτητές που πληρούν τις υποχρεώσεις για πραγματοποίηση πτυχιακής εργασίας προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα ανάθεσης

 

να υποβάλλουν στη  Γραμματεία του τμήματος ημέρες κ ώρες εξυπηρέτησης των αποκλειστικά

 
έως και 18-4-2013

 
οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο αίτηση

(στην ιστοσελίδα υπάρχει διαθέσιμο υπόδειγμα της αίτησης για βεβαίωση σπουδών αλλά θα κυκλώσουν το

10. Για πτυχιακή εργασία)

 

Προσεχώς θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα για τους δικαιούχους,

σχετικά με τα θέματα τη διαδικασία επιλογής θεμάτων, αξιολόγησης και ανάθεσης πτυχιακών. Για την ενημέρωση σας να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του τμήματος όπου αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις κ να αποφεύγετε όσο είναι δυνατό την τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γραμματεία.

 


ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ