ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗ
Δευτέρα, 01 Απρίλιος 2013 17:09
Την Πέμπτη 3/4/2013, τα μαθήματα:

1)    Μικροβιολογία-Ανοσολογία και

2)    Μεθοδολογίας της έρευνας

δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγο έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα.

 

Οι σπουδαστές θα ενημερωθούν την ερχόμενη εβδομάδα για την αναπλήρωσή τους.

 

                                                                              Ο Διδάσκων

Γεώργιος Λαγουμιντζής