Ανακοίνωαη για Πτυχιακές (εαρινό 2012-13)
Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2013 18:23

Οι φοιτητές που πληρούν τις υποχρεώσεις για πραγματοποίηση πτυχιακής εργασίας προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα ανάθεσης

 

να υποβάλλουν στη  Γραμματεία του τμήματος ημέρες κ ώρες εξυπηρέτησης των αποκλειστικά

 

από 01-4-2013 έως και 5-4-2013

 

οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο αίτηση

(στην ιστοσελίδα υπάρχει διαθέσιμο υπόδειγμα της αίτησης για βεβαίωση σπουδών αλλά θα κυκλώσουν το

10. Για πτυχιακή εργασία)

 

Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν μέσω ΚΕΠ στο 2691062851 υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους

(που να δηλώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για ανάθεση πτυχιακής)

 

Κατόπιν θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα

για τους δικαιούχους, σχετικά με τη διαδικασία επιλογής θεμάτων, αξιολόγησης και ανάθεσης πτυχιακών

 

   
 

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ