ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2013 21:59
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ

ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ.


ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

(ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, κλπ
)

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ


Εκ της Γραμματείας