ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ 1/4/2013 (...συνέχεια)
Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2013 14:07
Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη πρακτικής άσκησης θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ημέρες κ ώρες εξυπηρέτησης των ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος  (Ψαρών 6 – 25 100 Αίγιο)

από 11/3/2013 έως 15/3/2013 (σφραγίδα Courier ή ΕΛΤΑ)

φάκελο με τα εξής πρωτότυπα (υπογεγραμμένα)  έγγραφα :

1)    Αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης

*(Στην αίτηση να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία) (υπογεγραμμένη)

2)    Βεβαίωση φορέα απασχόλησης αποδοχής πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (υπογεγραμμένη κ με σφραγίδα φορέα)

3)    Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη του ΕΠΕΔΒΜ «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πάτρας (εφόσον επιθυμεί τη χρηματοδότηση της ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ)(υπογεγγραμμένη)

 

Ο Κανονισμός κ τα έντυπα στην ιστοσελίδα του τμήματος

http://dasta.teipat.gr/pa/about/docs/shc/ovs

 
Αρμόδια για θέματα πρακτικής (μέσω ΕΣΠΑ) είναι η κυρία Κονδυλία  Συνοδινού στο 2610369092 (Τρίτη/Πέμπτη)  και 2691061270 (Δευτέρα/ Τετάρτη)

 

 

Η έναρξη πρακτικής άσκησης (εκτός σοβαρού απροόπτου και εφόσον ανταποκριθούν όλοι οι φοιτητές έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους) θα οριστεί για την 1η Απριλίου 2013

 

 

 

Εκ της Γραμματείας