Παραλαβή Κάρτας Σίτισης
Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 10:59
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

 

Καλούνται οι σπουδαστές, το όνομα των οποίων είναι στις λίστες των δικαιουμένων σίτιση από 04-02-2013, όπως αυτές αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ στις 12-02-2013, να περάσουν από τη Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος 10:00 - 12:00  από Δευτέρα 4-3-2013 να παραλάβουν την κάρτα σίτισης προσκομίζοντας μία φωτογραφία τους .

        

                                                                                 

                                                                                   Από τη Γραμματεία