Διαλέξεις για Φοιτητές
Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 18:42

Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες με θέμα "Φακοί Επαφής και Οπτικοί Οπτομέτρες".

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για τα τμήματα Φ.Ε.Ι (Εργαστήριο), Φ.Ε.ΙΙ (Εργαστήριο), Κ.Ο.Ι (Θεωρία), Κ.Ο.ΙΙ (Θεωρία), Φακοί ΕπαφήςΙΙ (Θεωρία)"

Γεωργία Γεωργανοπούλου