Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου
Τρίτη, 20 Νοέμβριος 2012 20:25

      Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού έργου
τρέχοντος εξαμήνου


     Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
του τμήματος
Οπτικής και Οπτομετρίας
(υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία είναι ανώνυμη και θα χρησιμοποιηθεί στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος στο άμεσο μέλλον)

                                  Βρείτε και συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο


 ΕΔΩ


Δρ Κ. Κουτσογιάννης
     Προϊστάμενος