ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Πέμπτη, 25 Οκτώβριος 2012 18:35
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση στις 31/10/2012  καλούνται να προσέλθουν την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10.00π.μ.  για την παρουσίαση της τεχνικής έκθεσης της πρακτικής τους άσκησης

 

Επίσης θα πρέπει κατά την ημέρα αυτή να παραδώσουν  τα απαιτούμενα έγγραφα στον επόπτη καθηγητή τους για έλεγχο.

 

Τα έγγραφα που πρέπει να παραδώσουν είναι:

 

·        Το Τετράδιο Πρακτικής Άσκησης

·        Την Τεχνική Έκθεση έντυπη μορφή και σε CD

·        Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επόπτη

·        Βεβαίωση υλοποίησης πρακτικής άσκησης

·        Εντυπο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από το φοιτητή

 

Η παρουσία των φοιτητών είναι υποχρεωτική

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου μαζί με την αίτηση επικύρωσης πρακτικής στη Γραμματεία του τμήματος είναι  30η Νοεμβρίου 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος του τμήματος