ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ
Πέμπτη, 25 Οκτώβριος 2012 18:18
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κ ΤΟΝ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΕΙ

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

 

Ο σπουδαστής πρέπει να εισέλθει στην υπηρεσία e-students για να ενημερωθεί εάν είναι προσωρινά δικαιούχος κάρτας σίτισης ή όχι.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ !!! (είναι προσωπικό για το κάθε φοιτητή)

Εάν είναι δικαιούχος, πρέπει μέχρι την ημερομηνία που θα αναφέρει το μήνυμα να προσκομίσει στο τμήμα σπουδαστικής μέριμνας  το φάκελο με

1) την έντυπη αίτηση και

2) όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να την συνοδεύουν , τα οποία πρέπει να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τις επιλογές που έχει κάνει στην αίτηση.

                       

Οι σπουδαστές των παραρτημάτων σε Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα, εφόσον είναι προσωρινά δικαιούχοι, θα καταθέτουν το φάκελο στη Γραμματεία του τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι όπως αναφερει η ανακοίνωση του Γραφείου Σπουδαστικής Μέριμνας.

 

Το Τμήμα Σπουδαστικής Μεριμνας μετά τον έλεγχο των φακέλων για πληρότητα και

αντιστοιχία με το περιεχόμενο της αίτησης θα αναρτήσει τον οριστικό πίνακα δικαιούχων σπουδαστών.

 

Φάκελος προσωρινού δικαιούχου ο οποίος δεν θα κατατεθεί στο τμήμα σπουδαστικής μέριμνας μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται από το γραφείο σίτισης ή φάκελος με ελλιπή δικαιολογητικά ή με δικαιολογητικά  που δεν αντιστοιχούν στις επιλογές της ηλεκτρονικής αίτησης θα απορρίπτεται και ο αιτών σπουδαστής δεν θα καθίσταται δικαιούχος κάρτας σίτισης.

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του τμήματος μας, οι φοιτητές μπορούν να αφήνουν το φάκελο τους στη θυρίδα της γραμματείας πρωινές ώρες ανάλογα με το επίθετο τους  έως κ την Παρασκευή 2/11/2012 (όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΤΕΙ)

 

 

                                                                                                Γραμματεία Τμήματος