ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Τετάρτη, 24 Οκτώβριος 2012 17:07
Για την έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση τα στοιχεία των φοιτητών να είναι κ στην Αγγλική Γλώσσα. Για το λόγο αυτό αν κάποιος φοιτητής έχει αλλάξει την ταυτότητά του θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της νέας του ταυτότητας διότι οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν αναγράφουν τα στοιχεία στην Αγγλική Γλώσσα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές των οποίων ο αριθμός μητρώου εμφανίζεται στον πίνακα, να προσέλθουν στη Γραμματεία (ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών) προσκομίζοντας αντίγραφο νέας ταυτότητάς -στο οποίο να αναγράφονται τα στοιχεία και στην Αγγλική γλώσσα- ή άλλο επίσημο έγγραφο (επικυρωμένο από δημόσια αρχή) που να υπάρχουν τα στοιχεία τους στην Αγγλική Γλώσσα.

12

63

83

87

95

97

98

99

100

101

107

154

177

184

196

199

222

224

226

228

253

261

262

319

328

333

336

339

351

353

365

391

412

458

 

 

 

 

                                                      Αίγιο 23/10/2012