ΚΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ - ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
Δευτέρα, 22 Οκτώβριος 2012 21:40
Να υπενθυμίσω ότι, το Θεωρητικό μέρος του μαθήματος Κλ. Εφ. Διάθλασης - Οπτομετρίας (Ζ’) θα διεξαχθεί κυρίως με εργασία και άρθρα (80% του τελικού βαθμού).

Το Μάθημα θα πραγματοποιείται μετά από καθορισμό συνάντησης Ομάδων Εργασίας.

Για την πλήρη ενημέρωσή σας επί του τρόπου διεξαγωγής του μαθήματος καλείστε να εγγραφείτε στο E-CLASS στο μάθημα και να κρατείστε ενήμεροι με τις Ανακοινώσεις/mail που αναρτώνται εκεί.

Σε ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ιστότοπο ΔΕΝ θα αναρτώνται επίσημα ανακοινώσεις του μαθήματος από τη διδάσκουσα, παρά μόνο στο E-CLASS.

 

Ευχαριστώ,

Δ.Μακρυνιώτη