Πρακτικό Τοποθέτησης Σπουδαστών Για Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση
Παρασκευή, 19 Οκτώβριος 2012 08:17


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣγια την ΕΝΤΑΞΗ ΠΑ προς ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ από την ΠΡΑΞΗ του ΕΠΕΔΒΜ «ΠΑ ΤΕΙ» του ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

για τον ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2012