Ανακοίνωση για το μάθημα ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι
Δευτέρα, 01 Οκτώβριος 2012 15:35
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Ι

ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΖΕΙ:

ΑΠΟ Α-Κ (ΟΜΑΔΑ Α)

ΚΑΙ ΑΠΟ Λ-Ω (ΟΜΑΔΑ Β)

ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,

ΟΜΑΔΑ Α - ΩΡΑ 14:15

ΟΜΑΔΑ Β - ΩΡΑ 16:15

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ


Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δρ. ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ