Πρακτική Άσκηση (Αιτήσεις)
Δευτέρα, 01 Οκτώβριος 2012 15:32
Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη πρακτικής άσκησης θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ημέρες κ ώρες εξυπηρέτησης των ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος  (Ψαρών 6 – 25 100 Αίγιο)

από 02/10/2012 έως 10/10/2012 (σφραγίδα Courier ή ΕΛΤΑ)

φάκελο με τα εξής πρωτότυπα (υπογεγγραμένα)  έγγραφα :

1)    Αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης

*(Στην αίτηση συμπληρώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)

2)    Βεβαίωση φορέα απασχόλησης αποδοχής πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (υπογεγραμμένη)

3)    Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη του ΕΠΕΔΒΜ «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πάτρας (εφόσον επιθυμεί τη χρηματοδότηση της ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ)

 

Ο Κανονισμός κ τα έντυπα στην ιστοσελίδα του τμήματος

 

http://optiki.teipat.gr  Φοιτητικά Θέματα/ Πρακτική Ασκηση ή

 

http://dasta.teipat.gr/pa/about/docs/shc/ovs

 

Αρμόδια για θέματα πρακτικής (μέσω ΕΣΠΑ) είναι η κυρία Κονδυλία  Συνοδινού στο 2610369092 (Τρίτη/Πέμπτη)  και 2691061270 (Δευτέρα/ Τετάρτη)

 

 

Η έναρξη πρακτικής άσκησης (εκτός σοβαρού απροόπτου και εφόσον ανταποκριθούν όλοι οι φοιτητές έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους) θα οριστεί για την 1η Νοεμβρίου 2012

 

 

Εκ της Γραμματείας