Πτυχιακή Εργασία (Αιτήσεις)
Δευτέρα, 01 Οκτώβριος 2012 15:30

Οι φοιτητές που πληρούν τις υποχρεώσεις για πραγματοποίηση πτυχιακής εργασίας προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα ανάθεσης

 

οφείλουν να υποβάλλουν στη  Γραμματεία του τμήματος ημέρες κ ώρες εξυπηρέτησης των αποκλειστικά

 
από 01-10-2012 έως και 10-10-2012

 
οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο αίτηση (στην ιστοσελίδα υπάρχει διαθέσιμο υπόδειγμα της αίτησης για βεβαίωση σπουδών αλλά θα κυκλώσουν το

10. Για πτυχιακή εργασία)


Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν μέσω ΚΕΠ στο 2691062851 υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους (που να δηλώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για ανάθεση πτυχιακής)

 
Κατόπιν θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τους δικαιούχους σχετικά με τη διαδικασία επιλογής θεμάτων, αξιολόγησης και ανάθεσης πτυχιακών

 


ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ