Ανανέωση Εγγραφής
Σάββατο, 22 Σεπτέμβριος 2012 17:49
Ανανέωση εγγραφής
Οι σπουδαστές υποχρεούνται ανά εξάμηνο σε ανανέωση εγγραφής. H ανανέωση γίνεται πριν από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου απ' ευθείας από τους σπουδαστές μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΙ. Οι κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα διατίθεται από τη γραμματεία του Τμήματος.

Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών, χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο TEI και διαγράφεται από τα μητρώα του Tμήματος αυτοδίκαια.

 

Aιτήσεις επανεγγραφής διαγραφέντων εξετάζονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ μόνο για σοβαρούς λόγους.