Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Σάββατο, 22 Σεπτέμβριος 2012 17:47
 

Ενημερώνουμε όλους τους σπουδαστές του Τμήματος Οπτικής κ Οπτομετρίας ότι από τις 24 Σεπτεμβρίου 2012 θα πρέπει να μπουν  στην ιστοσελίδα:  http://academicid.minedu.gov.gr 

και με τους κωδικούς που υπάρχουν στο  https://e-students.teipat.gr

(δήλωση συγγραμμάτων) θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Όσοι σπουδαστές είναι και δικαιούχοι Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου-ΠΑΣΟ, από Α΄ μέχρι και πτυχίο Δ΄ (12ο) εξάμηνο, θα ενσωματωθεί το ΠΑΣΟ στην ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ τους ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

 

Η νέα ταυτότητα θα ισχύει για όσα έτη υφίσταται η φοιτητική ιδιότητα και θα καλύπτει πολλαπλές χρήσεις (πχ. συμμετοχή στις εξετάσεις).

Οι φοιτητές θα λαμβάνουν την κάρτα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

   

      Απ’ τη Γραμματεία του Τμήματος