Ενημέρωση για αιτήσεις σίτισης - στέγασης
Δευτέρα, 17 Σεπτέμβριος 2012 23:07
Ενημέρωση για αιτήσεις σίτισης - στέγασης 

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία υποβολής αιτήσεων για σίτιση στέγαση στο http://e-eggrafes.teipat.gr/

λειτουργεί κανονικά.

Οι υφιστάμενοι ενεργοί σπουδαστές του πρώτου κύκλου σπουδών μπορούν

να υποβάλλουν την αίτηση για σίτιση ηλεκτρονικά.

Οι νεοεγγραφέντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από την επομένη της εγγραφής τους.