Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων Πρακτικής
Πέμπτη, 26 Ιούλιος 2012 11:54
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, έχουν εγκριθεί από τον επόπτη και έχουν καταθέσει τον φάκελο στο Τμήμα για επικύρωση, να προσέλθουν στο Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας (Τ.Ε.Ι. Πατρών - Παράρτημα Αιγίου) την ΠΕΜΠΤΗ 13/09/2012 και ώρα 15:00 όπου θα πραγματοποιήσουν την παρουσίαση των Τεχνικών Εκθέσεων Πρακτικής τους.

 

Περεταίρω διευκρινήσεις στους ενδιαφερόμενους φοιτητές μπορούν να δοθούν από τους επόπτες καθηγητές μετά τις 03/09/2012 – οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη γραμματεία του τμήματος και να ζητήσουν τον επόπτη καθηγητή τους, ΜΟΝΟ κατά τις ημέρες και ώρες προσέλευσης των καθηγητών αυτών στο Τμήμα για τα μαθήματά τους κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου (ενημερωθείτε αντίστοιχα από το Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2012).