Ανακοίνωση για τα Α' και Γ' Εξάμηνα
Πέμπτη, 07 Ιούνιος 2012 14:53
Οι φοιτητές που είχαν δηλώσει τα Θεωρητικά Μαθήματα Α΄ κ Γ’ εξαμήνου

στην ηλεκτρονική δήλωση του Χειμερινού εξαμήνου 2011 -2012

θα μπορούν να προσέλθουν να εξεταστούν στα μαθήματα αυτά το Σεπτέμβριο 2012

 

 
Εκ της Γραμματείας
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ