Για προβλήματα στις δηλώσεις μαθημάτων
Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2012 21:24
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 

Όσοι φοιτητές αντιμετώπισαν πρόβλημα κατά την  υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων, και ενημέρωσαν εμπρόθεσμα το τμήμα, παρακαλούνται να προσέλθουν

 

την Τρίτη 15 Μαίου ή την Πέμπτη 17 Μαιου 2012

 

10:00-12:00 στη ΓραμματείαΕκ της Γραμματείας