ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2012 22:55

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29/3/2012

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σημειώνεται ότι ο φοιτητής, σύμφωνα με το Ν. 4009/06-09-2011 (ΦΕΚ 195 Α), άρθρ.33, παρ.2, «Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή».

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Όσοι φοιτητές δεν είναι ακόμα πτυχιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση και εφόσον δε τους εμφανίζει κανένα μάθημα, να επιλέξουν –τυπικά-  ένα από τα μαθήματα επιλογής ΜΟΚΕ προκειμένου να εξασφαλίσουν με αυτό τον τρόπο την εγγραφή κ παραμονή τους στο τμήμα.

Διευκρινίζεται ότι, οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει όλες τους τις υποχρεώσεις (δεν οφείλουν μαθήματα, έχουν ολοκληρώσει την πρακτική κ έχουν καταθέσει στο τμήμα αίτηση για επικύρωση της -μαζί με όλα τα συνημμένα- και έχουν παρουσιάσει πτυχιακή) δε χρειάζεται να προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων.

 

Όσοι φοιτητές έχουν πρόβλημα κατά την υποβολή της δήλωσης τους θα πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωση όπως μπορέσουν αλλά να ενημερώσουν άμεσα κ εμπρόθεσμα τη Γραμματεία. Εκπρόθεσμα αιτήματα δε θα γίνουν δεκτά.

 

Όσοι φοιτητές είχαν προβλήματα κ έχουν ενημερώσει ήδη τη Γραμματεία θα πρέπει να κάνουν έναν έλεγχο στη δήλωση τους κ σε περίπτωση που δεν έχει αλλάξει να αναμένουν μετά τη λήξη της παράτασης νεότερη ανακοίνωση από τη Γραμματεία για την επίλυση των.

 

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ