ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2012 15:23

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29/3/2012
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/4/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σημειώνεται ότι ο φοιτητής, σύμφωνα με το Ν. 4009/06-09-2011 (ΦΕΚ 195 Α), άρθρ.33, παρ.2, «Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή».


ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

Όσοι φοιτητές δεν είναι ακόμα πτυχιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση και εφόσον δε τους εμφανίζει κανένα μάθημα, να επιλέξουν τυπικά ένα από τα μαθήματα επιλογής ΜΟΚΕ προκειμένου να εξασφαλίσουν με αυτό τον τρόπο την εγγραφή κ παραμονή τους στο τμήμα.

Όσοι φοιτητές έχουν πρόβλημα κατά την υποβολή της δήλωσης τους θα πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωση όπως μπορέσουν κ να ενημερώσουν άμεσα κ έως τη Δευτέρα τη Γραμματεία.

Όσοι φοιτητές είχαν ήδη προβλήματα κ έχουν ενημερώσει ήδη να κάνουν έναν έλεγχο στη δήλωση τους κ σε περίπτωση που δεν έχει διορθωθεί να αναμένουν μετά τη λήξη της παράτασης νεότερη ανακοίνωση από τη Γραμματεία.

Δε θα δοθεί άλλη παράταση !!!
Εκπρόθεσμα αιτήματα δε θα γίνουν δεκτά!!!