Ενημέρωση Πρακτικής
Τετάρτη, 14 Μάρτιος 2012 17:30

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΩΡΑ 12:00μμ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ


Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η   Α Σ Κ Η Σ Η
Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Κ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ