ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2012 16:21

Οι φοιτητές που πληρούν τις υποχρεώσεις που τίθενται στην Ε5/4942/12-09-’89 για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης θα πρέπει 


από 20-2-2012 έως και 28-2-2012


να καταθέσουν oι ίδιοι (είτε μέσω εξουσιοδότησης)  είτε μέσω ΕΛΤΑ/Courier (σφραγίδα Courier ή ΕΛΤΑ) τα εξής πρωτότυπα έγγραφα:

  1. Αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης(Στην αίτηση συμπληρώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)
  2. Βεβαίωση φορέα απασχόλησης αποδοχής πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (υπογεγραμμένη)
  3. Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη του ΕΠΕΔΒΜ «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πάτρας (εφόσον επιθυμεί τη χρηματοδότηση της ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ)


Τα έντυπα αλλά και όλες οι πληροφορίες που αφορούν την πρακτική άσκηση μπορούν οι φοιτητές να βρουν στο e-class αλλά και στην ιστοσελίδα του τμήματος μας.

Αρμόδια για θέματα πρακτικής (μέσω ΕΣΠΑ) είναι η κυρία Κονδυλία Συνοδινού στα τηλέφωνα

  • 2610369073 (Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή)
  • 2691061270 (Δευτέρα/Τετάρτη) όπου και βρίσκεται στο Αίγιο