Ανακοίνωση
Τετάρτη, 08 Φεβρουάριος 2012 19:15

Οι φοιτητές που τους έχουν ανατεθεί πτυχιακές εργασίες το Μαϊο του 2011 θα πρέπει έως τις 30 Απριλίου 2012 (καταληκτική ημερομηνία) να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος για παρουσίαση τους σε διαφορετική περίπτωση θα ακυρώνονται και θα πρέπει να αιτηθούν άλλο θέμα.


Για την ανάθεση των νέων πτυχιακών θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση προσεχώς στην ιστοσελίδα.


Οι ημερομηνίες για ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα.


Οι ημερομηνίες για ηλεκτρονικές δηλώσεις συγγραματων εαρινού εξαμήνου θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα.


Οι ημερομηνίες για αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα.