Εσωτερική Αξιολόγηση Τμήματος
Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 11:38
Τις ημέρες αυτές ολοκληρώθηκε η εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος Οπτικής-Οπτομετρίας του ΤΕΙ της Αθήνας με επιτυχία

Η ΑΔΙΠ κοινοποιώντας περίληψη της αξιολόγησης στο τμήμα συμπεριέλαβε και τις παρακάτω προτάσεις-διαπιστώσεις της επιτροπής που την αποτελούσαν ειδικοί επιστήμονες από την Ευρώπη και την Αμερική:

  1. Το επίπεδο σπουδών της Οπτικής-Οπτομετρίας πρέπει να είναι Πανεπιστημιακό και πιο ειδικά ευρωπαϊκού επιπέδου 6
  2. Το πρόγραμμα σπουδών της Οπτικής-Οπτομετρίας είναι εφάμιλλο των Αγγλικών Πανεπιστημίων της ίδιας ειδικότητας

Συγχαίροντας το τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας του ΤΕΙ της Αθήνας για την επιτυχία του η οποία θα καθορίσει και το μέλλον της ειδικότητας γενικότερα, σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας του ΤΕΙ της Πάτρας, σε συνέχεια των ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων που έχει ήδη υποβάλλει τα δύο τελευταία χρόνια στην ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ της Πάτρας, θα ξεκινήσει τις διαδικασίες εσωτερικής-αρχικά αξιολόγησης στο επόμενο εξάμηνοΟ προϊστάμενος του τμήματος

Κ. Κουτσογιάννης