Απονομή Βιβλίου
Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2011 11:47
Η εταιρία Art in Vision θέλησε να απονείμει από ένα βιβλίο στον καλύτερο φοιτητή των μεγαλύτερων ετών  (έτος εισαγωγής 2007-08 και 2008-09) οι οποίες είναι οι:

  • Πορτοκάλη Γεωργία-Ζηνοβία (έτος εισαγωγής 2007-08)
  • Ξενικάκη Μαρία (έτος εισαγωγής 2008-09)

Για το λόγο αυτό, εκπρόσωπός της θα παρευρίσκεται την Τρίτη 13/12/11 και ώρα 6μμ στην κεντρική αίθουσα του Παραρτήματος όπου θα γίνει η απονομή.

Πολλά συγχαρητήρια.