Ανακοίνωση για Πρακτική
Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2011 09:36
Οι φοιτητές που ξεκινούν την πρακτική τους θα πρέπει να κατεβάσουν την αντίστοιχη σύμβαση, από εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η σύμβαση για πρακτική μέσω ΟΑΕΔ είναι διαφορετική από την σύμβαση μέσω ΕΣΠΑ. Κατεβάστε την σωστή σύμβαση.

Επίσης, ειδικά για τους φοιτητές που ξεκινούν μέσω ΕΣΠΑ πρέπει αυστηρά να ξεκινάει η σύμβασή τους από 1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαΐου 2012.