ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2011 19:50
Οι φοιτητές που τους έχουν ανατεθεί πτυχιακές εργασίες το Μαϊο του 2011 θα πρέπει έως τις 10 Ιανουαρίου 2012 να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος για την παρουσίαση των (έντυπο παρουσιάσης εδώ)

Όσοι αδυνατούν έως 10/1/2012 να αιτηθούν παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας τους για οποιοδήποτε λόγο θα πρέπει προγενέστερα να προσέλθουν (ημέρες κ ώρες λειτουργίας της Γραμματείας) για να υποβάλλουν αίτηση (για παράταση /αλλαγή εισηγητη κλπ….) (έντυπο παράτασης εδώ)