Ανακοίνωση για Πρακτική & Διπλωματική
Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2011 08:56
Οι φοιτητές που πληρούν τις υποχρεώσεις που τίθενται στην Ε5/4942/12-09-’89 για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης θα πρέπει να υποβάλλουν στη  Γραμματεία του τμήματος τη σχετική αίτηση

από 03-10-2011 έως και 07-10-2011

προκειμένου να τους χορηγηθεί Βεβαίωση Δυνατότητας Πρακτικής Ασκησης


******************************************************************************

Οι φοιτητές που πληρούν τις υποχρεώσεις για πραγματοποίηση πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να υποβάλλουν στη  Γραμματεία του τμήματος τη σχετική αίτηση


από 03-10-2011 έως και 07-10-2011

προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα ανάθεσης