Ανακοίνωση Πρακτική άσκηση - Πτυχιακή εργασία
Τετάρτη, 07 Σεπτέμβριος 2011 00:31
Όσοι φοιτητές προτίθενται να εκπονήσουν την Πρακτική ή/και Πτυχιακή τους Άσκηση κατά το επόμενο νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο (2011-2012), θα ενημερωθούν σύντομα για τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνουν μέσω της ιστοσελίδα τους Τμήματος (http://optiki.teipat.gr).

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για οτιδήποτε προκύπτει ή ήδη υπάρχει για το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας βρίσκονται ήδη στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας.

Αν και η Γραμματεία του Τμήματος είναι σχεδόν πάντα ανοικτή για τους σπουδαστές/στριες, εντούτοις για ευνόητους λόγους το τρέχον διάστημα θα ήταν γόνιμο και παραγωγικό για όλους μας η επικοινωνία-ενημέρωση για τα θέματα που σας αφορούν να γίνεται κατευθείαν μέσω της ιστοσελίδας ή τουλάχιστον αφού έχετε επισκεφτεί και ενημερωθεί καταλλήλως από την ιστοσελίδα για το συγκεκριμένο θέμα που επιθυμείτε να διεκπεραιώσετε.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι ειδικότερα για την Πρακτική Άσκηση και την Πτυχιακή εργασία, έχουν αναρτηθεί από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (κανονισμοί-διαδικασίες-προϋποθέσειςς κλπ) στο e-class στους αντίστοιχους συνδέσμους για κάθε ένα θέμα χωριστά.